Camping regels

Onderstaande gedragsregels gelden voor alle bezoekers van de camping en het festivalterrein.

De European Bluegrass World of Bluegrass Voorthuizen festivalcamping is geen commerciële camping, hierdoor kunt U niet dezelfde standaards verwachten als op een reguliere camping. Sanitaire voorzieningen zoals toiletten, douches en wasgelegenheid zijn aanwezig. Ook zijn vuilniscontainers geplaatst op de camping. Op een beperkt gedeelte van de camping is elektriciteit aanwezig. Apparatuur die meer dan 1,2 kWh per uur verbruikt kan niet gebruikt worden. Dit kan het netwerk niet aan (voor meer informatie, zie beneden). U heeft geen recht op levering van elektriciteit.

§ 1  Verblijfsrecht
Elke bezoeker van het festival heeft het recht overdag op de camping te verblijven. Dit geldt echter niet voor de uren tussen 23:00 uur en 08:00 uur. Tijdens deze tijden is aanwezig zijn alleen toegestaan voor personen in het bezit van een geldig camping bandje. Indien u deze niet heeft, zult u meteen verwijderd worden.

§ 2  Openingstijden festivalcamping
De festivalcamping is geopend van woensdag 17 mei 2023 14:00 uur tot zondag 21 mei 2023 10:00 uur.

 § 3  Opbouw en gebruik van campingplaatsen
U kunt niet reserveren voor een bepaalde campingplaats. De EWOB organisatie wijst de campingplaatsen aan. Auto’s mogen alleen op het terrein voor de op- en afbouw van tenten en caravans, of de EWOB organisatie moet hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebben. Er mogen geen vuurplaatsen of afwateringskanalen gegraven worden.

§ 4  Parkeren
Auto’s moeten op de parkeerplaatsen geparkeerd worden. Alleen als de auto gebruikt wordt als slaapplaats is het toegestaan deze op de camping te laten staan. Alle wegen op de camping zijn vluchtwegen en moeten te allen tijde vrij blijven van obstakels.

§ 5 Eten en drinken
Het is niet toegestaan om glaswerk te gebruiken op de camping i.v.m. de vergunning. Dit betekent dat niet alleen glaswerk, maar ook glazen flessen (bier, wijn ,ect) niet zijn toegestaan. Kunststof en papier wel. Op de camping is er ook gelegenheid om drinken en eten te verkrijgen tegen betaling of de speciale munten.

§ 6  Gedragsregels bij verlaten van de camping, schade
De staanplaats zal volledig schoon achtergelaten worden. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor enige schade.

§ 7  Open vuur en gebruik van barbecues
Kampvuren zijn verboden. Het is toegestaan een BBQ te gebruiken op een daarvoor door de camping leiding aangewezen plaats. Op deze plek dient altijd geschikte blusmiddelen aanwezig te zijn. Na gebruik moet de BBQ geheel opgeruimd worden. De kolen moeten eerst geheel afkoelen, voordat ze in de afvalcontainer gedaan worden.

§ 8  Huisdieren
Huisdieren (katten en honden) zijn toegestaan op de festivalcamping, mits andere campinggasten hier geen last van ondervinden. Uitwerpselen moeten onmiddellijk opgeruimd worden. Waar nodig moeten honden aangelijnd zijn.

§ 9  Jamsessions
Jamsessions mogen alleen “unplugged” met akoestische instrumenten op een normaal volume uitgevoerd worden tussen 08:00 uur en 01:00 uur. Jamsessions kunnen door de organisatie beëindigd worden. Houd rekening met andere campinggasten en inwoners van de dorp Voorthuizen

§ 10  Tijden nachtrust
Tijden nachtrust bevinden zich iedere nacht tussen 01:00 uur en 08:00 uur. Tijdens deze periode dient het stil en rustig te zijn op de camping.

§ 11  Elektrische installaties
Magnetrons, elektrische ovens, barbecues, etc. mogen niet gebruikt worden. Uitzonderingen zijn mogelijk, als toestemming hiervoor gegeven is bij aankomst op de festivalcamping. Het elektrische netwerk en de zekering is berekend op maar 6 Ah, dus het gebruik van  een enkel apparaat of meerder op een stopcontact, die meer dan 1,2 kw verbruiken is niet toegestaan.

§ 12  Sanitaire voorzieningen/ afval
Alle voorzieningen zullen in overleg gebruikt worden. Laat de sanitaire voorzieningen na gebruik schoon achter. Afval moet gescheiden worden in papier, plastic, glas en restafval. Of moet mee naar huis genomen worden als er geen geschikte container aanwezig is. Papier- en glascontainer kan op aangrenzende parkeerplaats gevonden worden. Het legen van chemische toiletten van trailers en caravans is verboden.

§ 13  Huisrecht
Het bestuur van de Stichting EWOB Voorthuizen en het bestuur van de Oranjevereniging Voorthuizen past het huisrecht toe. Zij is daardoor gerechtigd om campinggasten, bij overtreding van deze bepalingen of bij algemene overtreding, van de camping te verwijderen. Bij verwijdering vindt geen restitutie plaats.

§ 14  Aansprakelijkheid van de organisator
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers en medewerkers van het festival kunnen ondervinden. Mocht vanwege overmacht of technische redenen de festivalcamping gesloten worden, is er geen verhaalsrecht.

Voorthuizen, 01-02-2022

English translation of the Camping Rules are available at campsite check in.
Or by sending an email to ewob.nl@gmail.com.