ANBI

Gegevens ANBI Stichting E.W.O.B. Voorthuizen

2021

Naam Stichting European World of Bluegrass
RISN nummer 810630230
KVK nummer 08100618
Adres Valkhof 63, 3772 EC, Barneveld.
Doelstelling Stichting E.W.O.B. Voorthuizen heeft als doel, zoals beschreven in de statuten:

a.     het organiseren van een jaarlijks terugkerende meerdaagse conventie / festival voor Bluegrass muziek liefhebbers en voor hen die op een of andere manier actief bezig zijn met deze muziekstijl, gehouden te Voorthuizen (gemeente Barneveld);

b.     Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel der stichting bevorderlijk zijn;

Functies bestuurders Voorzitter :              Timen van Ark

Penningmeester:    Ronald Groot

Secretaris:               Jos van der Lelie

 Beloning Er wordt geen financiële vergoeding gegeven aan de bestuursleden. Dit geldt ook voor de overige vrijwilligers.

Er wordt geen winst uitgekeerd aan derden en een positief of negatief saldo wordt altijd verwerkt in het eigen vermogen van de Stichting.

De jaarverslagen van de afgelopen 5 jaren zijn in te zien op deze website. Financiële overzichten van eerdere jaren zijn op te vragen via ewob.nl@gmail.com